Terraprojekt a.s.

Rating a informácie o Terraprojekt a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Terraprojekt a.s. 44986 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 169. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9806% spoločností je horších ako Terraprojekt a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Terraprojekt a.s." href="http://terraprojekt.sk-rating.com/">
   <img src="http://terraprojekt.sk-rating.com/terraprojekt.png" width="150" height="25" alt="Rating Terraprojekt a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Terraprojekt a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia